Magalaspis gigas, Ordovician, Gullhögen, Billingen, Västergötland