Peltura acutidens, Upper Ordovician, Kinekulle, Västergötland